Tôi sẽ không quên người phụ nữ đã có gia đình mà tôi gặp trong căn nhà trống

Người phụ nữ đã có gia đình khiến tôi không thể nào quên được cô ấy.

Tôi sẽ không quên người phụ nữ đã có gia đình mà tôi gặp trong căn nhà trống

Tôi sẽ không quên người phụ nữ đã có gia đình mà tôi gặp trong căn nhà trống