Chị gái bị những tên côn đồ ở trường học em trai hiếp dâm

Chị gái tôi đã chăm sóc tôi ngay cả khi mẹ tôi đã qua đời. Tôi không muốn lo lắng thái quá, vì vậy tôi không thể nói rằng tôi đang bị bắt nạt. Nhưng chị tôi luôn có một trực giác nhạy bén. Khi tôi nhận ra mình bị bắt nạt, tôi đã đến gặp họ một mình. Không có cách nào họ có thể tuân theo và làm theo…

Chị gái bị những tên côn đồ ở trường học em trai hiếp dâm

Chị gái bị những tên côn đồ ở trường học em trai hiếp dâm