Qua nhà chơi lén lút đụ bồ của bạn

Bạn thân cứ tập trung làm việc, bồ bạn để tui lo

Qua nhà chơi lén lút đụ bồ của bạn

Qua nhà chơi lén lút đụ bồ của bạn